Mamina izbira: Trust

Trust. Združenje enakih ali sorodnih podjetij za dosego monopolnega položaja na tržišču. Viharna trideseta leta prejšnjega stoletja z neobhodnimi spremembami finančnega trga. Ameriški vzpon nenadzorovanega zadolževanja in borznih mahinacij, ki jih je spremljal razpas novih špekulantov. Sredi vsega viharnega dogajanja...